Informatie over dit project

Bij 60% van de ernstige fietsongevallen is sprake van een enkelvoudig ongeval: alleen de fietser zelf is erbij betrokken. Het gaat om botsingen met paaltjes of betonblokken op het fietspad. Ook losliggende tegels, gaten in het wegdek, gladheid door grind, sneeuw en ijs of regen kunnen valpartijen veroorzaken.

Het kenniscentrum CROW/Fietsberaad en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu willen het aantal enkelvoudige fietsongevallen in Nederland verminderen. Zij hebben daarom een aantal proefprojecten opgezet om zo in de praktijk te ervaren hoe enkelvoudige fietsongevallen kunnen worden voorkomen. De gemeenten Gouda en Zaanstad deden al eerder mee en dit jaar doen Eindhoven, Wageningen, Hilvarenbeek en Franekeradeel ook mee om de winterse gladheid zo goed mogelijk te bestrijden en zodoende het aantal fietsongevallen te verminderen. Als de projecten succesvol zijn, gelden ze als voorbeeld voor andere gemeenten in Nederland.

De gemeente Eindhoven wil de gladheidsbestrijding zo goed mogelijk afstemmen op de behoeftes van fietsers. Daar hebben we uw hulp voor nodig! Als u gevallen bent door winterse gladheid, kunt u dit aangeven op de kaart. Ook klachten over de gladheidsbestrijding kunt u op deze manier melden. Meldingen die andere fietsers hebben gedaan over gladde locaties, kunt u eventueel ondersteunen. Met deze informatie kan de gemeente Eindhoven de gladheidsbestrijding doelgericht verbeteren.

Meer informatie over enkelvoudige fietsongevallen: